بیوگرافی

در حال به روزرسانی

منصور فروزش – فیلمساز مستقل فیلم کوتاه داستانی و مستند

تحصیلات

– کارشناس مدیریت صنعتی – دانشگاه قم

– کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

– دانش آموختۀ دورۀ کوتاه مدت سینما آکادمی ملی فیلم پرتغال

– دانش آموختۀ دورۀ کوتاه مدت سینما آکادمی فیلم نیویورک – مدرسۀ پاریس

– دانش آموختۀ دورۀ کوتاه مدت فیلمسازی داستانی دانشکدۀ صدا و سیما

– دانش آموختۀ دورۀ کوتاه مدت آموزش تخصصی فیلمسازی وزارت علوم تحقیقات و فناوری – دانشگاه هنر

تولیدات:

کارگردانی و تهیۀ فیلم های کوتاه داستانی دور از من نزدیک تو، مردی که فکر می کرد، شیلنگ، چند گره دورتر

کارگردانی و تهیۀ بیش از ۳۰ قسمت مستند جهت پخش از شبکه های سراسری

کارگردانی و تهیۀ ۱۰ تیزر و مستند صنعتی

کارگردانی و تهیۀ مجموعۀ انیمیشن قیام حسین (ع)

2