گزارش منصور فروزش از ورک شاپ (( بلاتار )) در جشنواره بین المللی فیلم فست پرتغال