پایگاه خبری فیلم کوتاه ایران: «گفت‌وگوی حسینی‌نامی با فروزش درباره «چند گره دورتر